Algemene voorwarden

Algemene voorwaarden


1. Toepassingsgebied
Voor alle leveringen van de ISDD GmbH (hierna: ISDD) aan consumenten (§ 13 BGB) gelden de volgende algemene voorwaarden (AGB).

2. Contractant
De koopovereenkomst wordt gesloten met de: ISDD GmbH, directeur: Reiner Duffner en Claus-Stefan Duffner, Schwarzwaldstr. 7, 78141 Schönwald, handelsregister: Lokale rechtbank Freiburg HRB 602595. Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u terecht bij onze klantenservice, onder het telefoonnummer +49(0)7722/77154 en per e-mail op post@isdd.de.

cuckooclocks.nl is een gecertificeerde online shop en heeft zich verbonden aan de Trusted Shops voorwaarden ( verkrijgbaar bij www.trustedshops.de) .

3. Aanbod en sluiting van het contract
3.1 De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om te bestellen. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt , tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten uitgezonderd.

3.2 Door te klikken op de knop Bestelling verzenden in de laatste stap van het bestelproces plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelwagentje bevinden. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat wij uw bestelling door middel van een orderbevestiging per e-mail direct na ontvangst van uw bestelling ontvangen.

4. Herroepingsrecht
4.1 Consumenten (§ 13 BGB) hebben een wettelijk herroepingsrecht.


Annuleringsregeling

Herroepingsrecht
U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline zijn - ook door het retourneren van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en voldoet ook niet aan onze verplichtingen op grond van artikel 246, § 2 juncto § 1, lid 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312g, lid 1, zin 1, BGB juncto artikel 246, § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de herroepingstermijn in acht te nemen. De herroeping moet worden gestuurd naar:

ISDD GmbH, Geschäftsführer: Reiner Duffner und Claus-Stefan Duffner, Schwarzwaldstr. 7, 78141 Schönwald, Fax: +49(0)7722/920425, E-Mail: post@isdd.de

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Indien u de ontvangen diensten en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kunt teruggeven of afstaan, moet u ons de waarde vergoeden. Voor de verslechtering van de goederen en voor het gebruik van de goederen hoeft u alleen een vergoeding te betalen als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen die verder gaat dan het onderzoek van de eigenschappen en de functionaliteit. Door het onderzoeken van de kenmerken en de functie begrijpt men het testen en uitproberen van de betreffende grondstof, zoals het mogelijk en gebruikelijk is in bijvoorbeeld de winkel. De artikelen moeten geretourneerd worden. U moet de kosten voor het retourneren zelf dragen. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de annuleringsregeling


5. Prijzen en verzendkosten
5.1 De prijzen op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijscomponenten.

5.2 Naast de aangegeven prijzen berekenen wij verzendkosten voor de levering volgens de verzendkostenlijst in de winkelmand.

5.3 Voor leveringen aan niet-EU-landen worden extra douanerechten, belastingen en vergoedingen in rekening gebracht. Meer informatie over de douanerechten kunt u bijvoorbeeld vinden op: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm en voor de invoerbelasting bij : http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do en voor Zwitserland onder: http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
6. Levering
De levering vindt wereldwijd plaats met de logistieke dienstverlener die u in het winkelwagentje heeft geselecteerd.


7. Betaling
7.1 Betaling kan worden gedaan door middel van een vooruitbetaling, creditcard of automatische incasso..

7.2 Bij het kiezen van de betaalmethode vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van de betaling..

7.3 Als u kiest voor de betaalmethode incasso, wordt het factuurbedrag via automatische incasso van de door u opgegeven rekening afgeschreven. Zodra de valutadatum door de bank is vastgesteld, worden de goederen geleverd.

7.3 U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld door een rechtbank of onbetwist zijn of door ons schriftelijk zijn erkend.

7.4 U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.


8. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.


9. Garantie
De garantie wordt verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor alle gebreken die zich tijdens de wettelijke garantieperiode van twee jaar na levering voordoen, hebt u het wettelijke recht op aanvullende prestaties (naar keuze: verhelpen van gebreken of nieuwe levering) en - indien aan de wettelijke vereisten is voldaan - het wettelijke recht op vermindering of terugtrekking, evenals op schadevergoeding.Meer informatie


Bestelprocedure
Zodra u het gewenste product heeft gevonden, kunt u het vrijblijvend bestellen door te klikken op de knop Toevoegen aan winkelmand. U kunt de inhoud van de winkelmand op elk moment wijzigen door op de knop te klikken. Bekijk vrijblijvend de winkelmand. U kunt de producten te allen tijde controleren door de hoeveelheid op 0 te zetten en op de knop Toepassen te klikken. Dan verdwijnt het product weer uit uit het de winkelmand. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de link Veilig bestellen. Voer uw gegevens in op de op de volgende pagina. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.Registratie is niet verplicht. Uw gegevens worden gecodeerd overgebracht. Controleer na het invoeren van uw gegevens uw gegevens opnieuw. Door te klikken op de knop Bestelling verzenden sluit u de bestelprocedure af.
Als u met een creditcard betaalt, opent een pagina voor het invoeren van uw creditcardnummer en de vervaldatum. Het proces kan op elk moment worden geannuleerd door het browservenster te sluiten. Op de afzonderlijke pagina's krijgt u meer informatie, bijvoorbeeld over de correctiemogelijkheden.

Tekst van de overeenkomst
De tekst van het contract wordt op onze interne systemen opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. De bestelgegevens en de link naar deze voorwaarden worden u per e-mail toegestuurd. Na voltooiing van de bestelling is de contracttekst om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

Gegevensbescherming
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Een overdracht van uw gegevens vindt plaats aan de persoon die verantwoordelijk is voor de in opdracht gegeven expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen is (naam, adres, eventueel telefoonnummer om de leveringsdata te coördineren). Om de betalingen te verwerken, kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. Uw creditcardgegevens worden rechtstreeks naar de creditcardmaatschappijen Mastercard, Visa, American Express en JCB voor verificatie en autorisatie doorgestuurd. We slaan geen creditcardgegevens op. Voor Mastercard en Visa we gebruiken het beveiligingssysteem Secured by Mastercard en MasterSecureCode, die u de hoogst mogelijke veiligheid biedt. Overdracht van uw gegevens aan derden of gebruik voor reclamedoeleinden gebeurt niet. Met volledige uitvoering van het contract en volledige betaling van de aankoopprijs, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en worden gewist na de vervaldatum van de fiscale en handelsrechtelijke voorschriften.

Selectie per merk